ناهنجاری های جنین را چگونه تشخیص دهیم

 در حال حاضر با پیشرفت علم پزشکی و روی کار آمدن تکنیک های کمکی تولید مثل، می توان تخمک های انسان را در آزمایشگاه بارور نمود. برای انجام این کار سلول های جنسی مردان و زنان با نظم و ترتیب خاصی استفاده می‌شوند. پس از انجام این کار برخی تکنیک ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و در نهایت توده سلولی به رحم انتقال داده می شود. در این خصوص، تشخیص عوامل مختلفی که ممکن است بر باروری منظم افراد مراجع اثر گذاشته یا موجب ناهنجاری‌های رشدی شود، از همان مراحل کشت اولیه سلول‌ها در آزمایشگاه، از اهمیت بالایی برخوردار است.

به‌تازگی سیستم‌های مرور زمان یا اصطلاحاً TLS به‌عنوان ابزاری ایده‌ آل برای نظارت مستمر و بدون برهم زدن شرایط کشت مورد کاربرد دارند و مزیت بزرگی نسبت به ارزیابی‌های متداول شکل‌گیری و فرآیند تفکیک هسته‌ای سلول ها در یک زمان معین دارند. ولی در این روش، تمرکز پارامترهای مربوط به تصاویر تغییرات ظاهری توده سلولی که توسط سیستم TLS به دست می‌آید، عمدتاً بر روی رشد جنین است و نه روشی برای انتخاب «بهترین جنین» و درنتیجه بهبود نرخ و وضعیت لانه گزینی تخمک.
اما در پژوهشی که توسط محقق و متخصص زنان آلمانی انجام‌شده و نشریه Journal of reproduction & infertility پژوهشگاه رویان، به انتشار نتایج آن پرداخته، ساختار کروموزومی سلول تخم و جنین‌ های تولیدشده از آن در حالت کشت موردبررسی قرار گرفته‌اند و این موضوع که آیا TLS می‌تواند نقش مهمی در تشخیص زودهنگام عوارض ناهنجار داشته باشد یا خیر، به‌صورت علمی ارزیابی شده است.
دکتر برند روزنبوش، متخصص زنان، از دانشگاه اولم کشور آلمان در این رابطه و براساس نتایج می‌گوید: اختلالات مختلفی در مرحله پیش‌هسته‌ای سلول تخم وجود دارند که بر ساختار کروموزومی جنین تأثیر می‌گذارند. برخی از عوارض جانبی را می­‌توان با شمارش تعداد سلول‌هایی به نام PN شناسایی کرد و برای این کار، سیستم TLS بسیار مفید خواهد بود.
به گفته این پژوهشگر، سیستم TLS می‌تواند درک ما را از این فرایندهای پویای اولیه تشکیل جنین بهبود بخشد و مشاهده مداوم تخمک‌های لقاح یافته و رشد جنین‌ها می‌تواند ما را در حل برخی از مشکلات حل‌نشده‌ مربوط به این دوره یاری دهد.
روزنبوش می‌افزاید: این‌گونه نظارت، در دوره زمانی مورد اشاره کمک می‌کند تا ناهنجاری‌ها و مواردی ازقبیل ظهور دیرهنگام PN های اضافی و همچنین پدیده تبدیل سه PN به دو تا، آشکار شوند و حتی بتوان به ارزیابی فراوانی تشکیل سلول‌ها پیش از زایمان پرداخت.
بااین‌حال، متخصص زنان و محقق دانشگاه اولم اعتقاد دارد، موانع و محدودیت‌های احتمالی TLS نیز در این خصوص باید در نظر گرفته شوند. برای مثال ناهنجاری‌های موجود تخمک می‌توانند در لقاح آزمایشگاهی، دیده نشوند. همچنین موقعیت تخمک در دیواره، نوع میکروسکوپ و دستگاه تصویربرداری درکنار نرم‌افزار مورداستفاده، متغیرهایی هستند که ممکن است محاسبه یک پارامتر دلخواه پژوهشگر را محدود کنند.
علاوه بر این، نمی‌توان انتظار داشت که هر آزمایشگاهی حداقل در آینده نزدیک، سیستم‌­های مرور زمان یا TLS را در اختیار داشته باشد و کسانی که از آن استفاده می‌کنند باید تمایل به صرف وقت برای موضوعات علمی و تمایل به انتقال اطلاعات خود را داشته باشند.